Internationaal

Het oplossingsgerichte denken staat centraal in het VVDO. Dit is echter geen regionaal gegeven. Hiernaast zie je de internationale organisaties waar we mee samenwerken.