Lidmaatschap

Wie kan lid worden?

Wie een erkende oplossingsgerichte opleiding volgt of gevolgd heeft, komt in aanmerking om lid te worden.

Hoe word je lid?

Inschrijven kan door het formulier hier in te vullen. Na goedkeuring van je aanvraag, krijg je informatie over de betalingsprocedure per mail. 

Het lidgeld bedraagt voor

  • studenten van een oplossingsgerichte opleiding (aspirant-leden) 25 € / kalenderjaar
  • voor afgestudeerden van de vierjaarsopleiding of gelijkgestelden (effectieve leden) 50 € / kalenderjaar.

Na ontvangst van het lidgeld, ontvang je van ons binnen 30 dagen een inschrijvingsbewijs via mail. Dit kan gebruikt worden als ontvangstbewijs voor je boekhouding en voor de ziekenfondsen als bewijs van lidmaatschap bij onze beroepsvereniging.

Doel & Voordelen

Een sterke beroepsfederatie kan mee evolueren met de visie die heerst in de mentale gezondheidszorg. Zo ook in het verhaal van de erkenning van de psychologen en psychotherapeuten. We onderhandelen met de mutualiteiten m.b.t. de terugbetaling van onze diensten. Daarnaast kan je ook op onze steun rekenen voor goed onderbouwde voorstellen voor specifieke beleidsnota’s zoals bv onderwijs, bijzondere jeugdzorg, forensische sector,…

Ook media-aandacht opwekken voor praktijken en realisaties van onze leden behoort tot onze aspiraties.

Je krijgt toegang tot

  • een ruime waaier aan informatie m.b.t. de laatste evoluties en publicaties in het oplossingstgerichte denken
  • een overzichtelijke sociale kaart met doorverwijsadressen
  • carrièreondersteunende info zoals vacatures, vacante plaatsen in intervisiegroepen, aankondigingen voor praktijkruimtes, …

Er zijn uiteraard ook financiële voordelen verbonden aan uw lidmaatschap:

Het Korzybski Instituut geeft effectieve leden een 2 daagse workshop cadeau.
Kijk op http://www.korzybski.be/losse-workshops : vrije keuze ! 
Jaarlijks is er een algemene vergadering VVDOvzw met update van informatie, opleidingen, projecten en nieuwe inititatieven. 
Daarnaast is er ook een ontmoetingsdag van leden met afgestudeerden die hun eindwerk voorstellen. En met uitreiking van de Alfred (http://www.korzybski.be/de-alfreds)
2x per jaar is er een ENERGIZER voor de VVDOleden. Met bijzondere onderwerpen. 
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering via VVDO bij Ethias (zie ledenaanbod).

Levenslang leren

In een snel evoluerende informatiewereld en de professionalisering van ons werkdomein, is het noodzakelijk om geïnformeerd te blijven. Daarom biedt VVDO het platform om informatie mbt publicaties, opleidingsdagen, eindwerken, … met elkaar te delen. Bovendien kan het nuttig zijn om telkens te herbronnen in de gedachtegang van het oplossingsgerichte denken door jaarlijks enkele opleidingsdagen te volgen met collega’s.