Opleidingen

Opleidingen die toegang geven tot lidmaatschap van het VVDO, hebben * 

De opleiding aan het Korzybski-instituut in samenwerking met Howest * 
Getuigschrift Postgraduaat Oplossingsgerichte Cognitieve SysteemPsychotherapie (4 jaar)
Getuigschrift Postgraduaat Oplossingsgerichte Counseling (2 jaar)

NIEUW    De opleiding tot supervisor 2018 :
Korzybski instituut heeft samen met IPRR voor BVGRS een opleiding tot supervisor georganiseerd. 
Lidmaatschap van VVDO geeft toegang tot de opleiding. Meer informatie hierover op 
http://www.korzybski.be/supervisor-de-relatie-en-gezinstherapie
of bij Geert Lefevere  geert [dot] lefevere1 [at] telenet [dot] be (subject: Supresvisorenopleiding)  


Ilfaro * stelt zich als doel de wijsheid, kennis en veerkracht van mensen, teams en organisaties tot leven te brengen en te versterken door middel van kwaliteitsvolle interacties. 

Op de campus Diepenbeek kan je een postgraduaat 'oplossingsgericht begeleiden en hulpverlenen' * volgen onder leiding van Elke Gybels. Aansluitend kan je het tweede jaar van de opleiding bij het Korzybski-Instituut starten (zie voorwaarden op de website).   https://www.ucll.be/verderstuderen/oplossingsgericht-begeleiden-en-hulpv...

Het 'Oplossingsgericht Centrum vzw.' richt workshops in rond Oplossingsgericht coachen & leidinggeven -  begeleiden & hulpverlenen - werken, nieuwe autoriteit en geweldloos verzet
https://oplossingsgerichtcentrum.be (binnenkort operationeel)

Een 12-daagse opleiding tot Practitioner in de ‘Oplossingsgericht Werken in Pedagogiek, Begeleiding en Coaching’.(IASTI-certificaat). Deze opleiding richt zich tot iedereen die het oplossingsgericht denkkader in de vingers wil krijgen maar niet de intentie heeft om zich op te leiden tot counselor of therapeut. Meer info vind je hier: 12-daagse opleiding.pdf  

De VCLB koepel - Dienst Nascholingen organiseert cursussen oplossingsgericht werken voor CLB medewerkers in een 12-daagse opleiding (gespreid over twee jaar). De opleiders zijn Nadine Callens & Sebastien Vernieuwe.

Thepco VZW organiseert opleiding op maat voor professionals en organisaties op maat.  De trainingen zijn steeds gecentraliseerd rond de introductie en toepassingen van het oplossingsgerichte werken en/of het werken met jongeren en hun context. Er zijn ook specifiekere vormingen mogelijk rond Oplossingsgericht veiligheidswerk (Signs of Safety, Partnering for Safety edgl), Internet en Game-verslaving, Co-ouderschap en Nieuw-samengestelde-gezinnen, OGwerken in leefgroepen. (http://www.thepco.be/)


Andere gecertifieerde opleidingsinstituten die graag hun opleidingen vermelden, kunnen met het secretariaat contact opnemen.