Over VVDO vzw

VVDO staat voor de Vlaamse Vereniging van Deskundigen in de Oplossingsgerichte cognitieve en systemische therapie, opvoedkunde en coaching.

Het VVDO wenst als beroepsvereniging voor de aangesloten leden op te treden als contactpersoon en belangenbehartiger naar de overheden, instellingen en verenigingen die invloed hebben op het professionele werkveld.

Wie zijn onze leden:

  • De professionelen die een diploma van het master- niveau behaald hebben in de Oplossingsgerichte Therapie gecertificeerd door de IASTI (International Association of Solution-Focused Teaching Institutes)
  • De professionelen die een evenwaardig diploma behaald hebben in de Oplossingsgerichte Coaching
  • De professionelen die een evenwaardig diploma behaald hebben in de Oplossingsgerichte Opvoedkunde 

Anderzijds biedt het VVDO een platform aan haar leden om onderling te communiceren. Zij beoogt eveneens haar leden te informeren over evoluties, publicaties en opleidingen om de kwaliteit van het oplossingsgericht therapeutisch terrein te garanderen.

Tenslotte faciliteert het VVDO de zoektocht naar een oplossingsgerichte deskundige aan cliënten.