Klinisch psycholoog/ gezondheidspsycholoog gezocht

Informatie : 

Het VIGeZ is een expertisecentrum voor gezondheidspromotie en ziektepreventie. VIGeZ biedt
strategieën, methodieken, advies en opleiding aan professionals die werken aan gezond leven en
een gezonde leefomgeving.
Momenteel zijn we op zoek naar een ervaren expert-stafmedewerker voor de verdere uitbouw
van onze werking rond geestelijke gezondheidsbevordering, veerkracht en mentaal
welbevinden.
Je functie:
- Je zorgt voor een strategische, wetenschappelijk onderbouwde en actuele visie op het
bevorderen van de geestelijke gezondheid
- Je geeft de overheid, Logo’s en andere professionals advies op maat rond (interventies voor)
geestelijke gezondheidsbevordering
- Je baseert je advies op wetenschappelijke studies, (internationale) tendensen en
praktijkervaring
- Je vertaalt op eigen initiatief resultaten van studies en tendensen uit het buitenland naar de
Vlaamse context en zorgt voor toepassing van deze kennis via de ontwikkeling en
implementatie van vernieuwende methodieken, vormingen en lezingen, en via het uitwerken
van projectvoorstellen
- Je onderhoudt nauwe contacten met een breed netwerk van betrokken overheden,
gezondheids- en andere professionals
- Je vertegenwoordigt de organisatie voor het thema geestelijke gezondheidsbevordering
Je profiel:
- Je hebt een master diploma klinische psychologie, bij voorkeur gedrags- en of systeemtherapie,
en beschikt over minimaal 5 jaar nuttige ervaring
- Inhoudelijke deskundigheid met betrekking tot veerkracht, geestelijke gezondheidsbevordering
of preventie van geestelijke gezondheidsproblemen is een belangrijke meerwaarde
- Je bent ervaren in:
o gedragstherapeutische technieken
o het wetenschappelijk onderbouwen van dossiers en in projectmatig werken
o netwerking met bij voorkeur partners uit de gezondheidssector, of bent in staat snel
een netwerk uit te bouwen
o advies verlenen en pleitbezorging
- Je kan conceptueel denken en de vertaalslag naar de praktijk maken
- Je bent sterk in schriftelijk en mondeling communiceren
- Je werkt kwaliteitsvol en planmatig
- Je kan zowel zelfstandig als in team werken
- Je bent flexibel, stressbestendig en positief ingesteld
- Je kiest voor een gezonde leefstijl

Categorie: 
therapeut
andere
Reageren voor: 
29/02/2016
Contactpersoon: 
Winnie De Roover
Eventuele bijlage: