Oplossingsgerichte therapie is een vorm van psychotherapeutische hulpverlening die gericht is op het benutten van de sterke kanten en hulpbronnen van de cliënt. Samen met de hulpverlener onderzoekt de cliënt welke vaardigheden hij al in huis heeft om zijn problemen aan te pakken.

Luc geeft kort uitleg wat het verschil is tussen Oplossingsgericht Werken volgens Steve de Shazer en het Brugs Model in dit filmpje, opgenomen door Elke Gybels en Rik Prenen van De Content.

Hoe Ben Furman het vertelt aan ‘Newbies’:

De ontwikkeling van het oplossingsgericht werken is een trans-Atlantisch verhaal.